Tervehdys Kuvataideyhdistykselle 4.4.2009

Ikaalisten Kuvataideyhdistys 30 vuotta

4.4.2009 12:44:09

Ikaalisten kaupungin ja kulttuuritoimen tervehdys

"Te värit nöyrät odotusta täynnä, näin käsin varovin ja varmoin sentään teidät lasipintaan levitän. Ja aivan pienen kuvan maalaan,

kuin uinuis siinä keväät tulevaiset ja sateen siunaus ja päivän lämpö ja siemen sataan kukkaispolkuun uuteen."

Aila Meriluodon runosta lasimaalaus.

Arvoisa kolmekymppinen ja juhlavieraat.

Tänään vietämme Ikaalisten kuvataideyhdistyksen 30-vuotis-juhlaa.

On ilo jakaa tämä juhlahetki kansaanne ja tuoda tähän juhlaan Ikaalisten kaupungin ja kulttuuritoimentervehdys.

Yhdistyksenne toiminnassa päälinjat ovat:Kuvataiteen ammattilaisten, harrastajien ja ystävien yhteen saattaminen, Yhdessä harrastaminen ja yhdessä oppiminen,Yhteistyö kaupungin kulttuuritoimen kanssa, Kuvataiteen aseman ja ympäristön visuaalisen ilmeen vaaliminen Ikaalisissa, Taidenäyttelykulttuurin kehittäminen,Valtakunnallisen ja kansainvälisen taide-elämän seuraaminen,Taideretket ja -tapaamiset, kurssit ja erilaiset tapahtumat.

Kuvataideyhdistys on toiminut laaja-alaisesti ja aktiivisesti Ikaalisten kunnan /kaupungin, kulttuuuritoimen ja kansalaisopiston, sekä Ikaalinen Seuran kanssa jo alkutaipaleensa alusta vuodesta -79 alkaen. Myös Ikaalisten Frang-jaosto perustettiin -79. Ensimmäisenä toiminta vuonne järjestettiin jo yhteinen näyttely.

Tämä yhteistyö kaikkiaan johti voimakkaaseen kuvataiteen harrastuksen nousuun, näyttelyiden-, kuvataidepiirien- ja kesäkurssien järjestämiseen ja niiden kautta kuvataiteen arvostamiseen. Kultakautta on ollut koko 80-luku aina pitkälle -90 luvulle saakka.

Kaupunki on voimakkaasti osallistunut kuvataiteen tukemiseen. Ensin tuki oli vuosittanen avustus, järjestettiin näyttelytiloja, hankittiin taiteilijoiden teoksia kaupungille jne. Tämän päivän sanoisinko järjestelmä on sellainen, että kaikki kaupungin muistamiset ja viemiset ovat taidetta, mm. henkilökunnan palkitseminen, syntymäpäivälahjat ovat lähes aina paikallisten taiteilijoiden töitä.Se on mitä parhainta tukea ja kannustusta myös taiteilijoille. Toiminta on ollut käytännössä jo lähes 8 vuotta.Se on konkreettisesti tukenut kulttuurikaupunki -teemaa.

Kuvataideyhdistys yhdessä kaupungin kanssa järjesti kansainvälisiä näyttelyitä 80- sekä 90-luvulla , ja osallistui myös ystävyyskaupunkitoimintaan, yhteiseen taidekursseihin ja näyttelytoimintaan.

Taiteilijatapaamiset edesauttoivat ja loivat myös syviä ystävyyssuhteita ja taide koettiinyhteiseksi kieleksi ja oli helppo pitää yhteyttä, kun oli olemassa yhteinen kieli, taide.

Ison kansainvälisen taiteilijatapaamisen Picturan järjestäjänä toimi kuvataideyhdistys vuonna -97.Tapahtumasta jäi jäljelle Ikaalinen-salin seinämaalaus. Maalauksesta järjestettiin kilpailu, jonka voitti Minni Huusari. Teos maalattiin saksalaisten virolaisten ruotsalaisten ja suomalaisten taiteilijoiden voimin. Ovat roikkuneet tikapuilla pitkin seiniä.

Kuvataideyhdistys on aina ollut mukana toiminnassa ja toiminut tilaisuuksien järjestelyissä. Joulutoreille on löytynyt taidetta myyntiin, taidearpajaisiin, taidepuotiin, taidekortteja painattaessa, vetäjä taidekursseille jne..

Jopa päivän varoitusajalla on saatu laaja näyttely pystyyn, kun joku matkailuryhmä on halunnut tutustua taiteeseen, vieraillessaan Ikaalisissa. Yhdistyksen toimijat ovat tarmokkaita tekijöitä, taiteen tekijöitä ja konkreettisen töyn tekijöitä.

Arvoisa juhlayleisö.

Ikaalinen mielletään taide- ja kulttuurikaupungiksi!!!!

Kuvataideyhdistys on tukenut omalta osaltaan kaupungin imagokuvaa. Olemme lämminhenkinen , kaunis kulttuurikaupunki kylpylän kainalossa.

Tämä on ihan oikea mielikuva, johon usein törmää Meillä tapahtuu paljon ja meillä on kautta aikojen ollut vahva yhteys kuvataiteeseen.Yhteiskoulun kuvaamataidon opettajat ovat olleet kautta aikojen taiteilijoita.Historiasta tunnetaan valtakunnallisesti tunnetut taiteilijat:Felix Frang ja poikansa Leo Pahlama.Olemme kulttuurikaupunki,myös oma mielikuvani oli tuo muuttaessani tänne.

Viimevuosien yhteistyön muodot ovat olleet lukuisat Eu-hankkeet, jotka ovat painottuneet taiteeseen, kädentaitoihin ja musiikkiin. Hankkeissa kuvataideyhdistyksen jäsenet ovat olleet mukana tutustumassa uusiin kulttuureihin ja eurooppalaisiin tuuliin. Italiaan, Ranskaan. Toiminta tuntuu vain saavan lisää tuulta purjeisiin ja niinnäyttelyt ja maalaminen jatkuu Euroopassa sekä toisin päin. Sieltä saapuu taitajia meille.Olemme saaneet tutustua taiteeseen Italiasta ja Ranskasta.

Juuri nytkin on italialainen ryhmä täällä ja tutustuu talvisiin maisemiin Jämin harjulla.Kulttuurisihteeri on solmimassa uutta taiteeseeen, luontoon ja hyvinvointiin liittyvää projektia heidän kanssaan. Saamme pian kuulla uusista mahdollisuuksista ja näyttelyvaihdosta.

Kaikkien positiivisten muistojen kautta tulla tupsahdamme tähän päivään, päivään, joka ei näyttelytoiminnan kannalta näytä kovin positiiviselta.

Kaikki nämä vuodet Ikaalisten kaupunginkirjasto on ollut se paikka jossa taiteilijat ja tuoreet harrastajat ovat voineet ilman suurempaa kynnystä tuoda esille tuotoksiaan. Näin taide on kohdannut kirjaston käyttäjät ja taiteilijat puolestaan käyttäneet kirjaston monipuolisia palveluja. Hyöty on ollut molemminpuolinen. Kirjastossa toimi mm. taidelainaamo, joka koettiin hyvin tarpeelliseksi.

Tilanne on nyt todella huono. Tilan puutteen vuoksi kirjastossa ei ole tiloja näyttelyille, joten niitä on todella hankala järjestää talvikaudella. Onneksi meillä on vielä Markun kehystämön näyttelytila tuossa vastapäätä sekä muidenkin yksityisten taiteilijoiden ateljeet. Kirjaston tilanne kyllä pistää miettimään asioita, sillä remontin valmistuttua näyttelytilat ovat ihan minimaaliset.

Toivottavasti voimme jollain keinoin luoda Rahkolasta ympärivuotisen kohteen, jossa olisi tilaa niin taidenäyttelyille kuin muullekin kulttuurille.

Rahkola olisi oiva Ikaalisten Kulttuurikeskus.

Kulttuurin ja erityisesti taiteen merkitys tukee ihmisten hyvinvointia. Kulttuurin merkitys kaupungin kehityksessä on moninainen.Te yhdistyksenä olette luoneet Ikaalisiin hyvinvointia ja avanneet myös uusia näkökulmia itsestään selviin asioihin.  Yhdistyksenne toiminnan päälinjat ovat toteutuneet.

Onnittelen vielä lämpimästi juhlivaa yhdistystä.

Teidän toimintanne ansiosta Ikaalinen on ja tulee olemaan kulttuurikaupunki