TOUKOKUU

Pirjo Berg (https://www.pirjo-ikaalisissa-2021.com/) kirjoitaa blogissaan, jonka olen jakanut omalla sivullani mm.Ikäihmisten palveluista Ikaalisissa seuraavaa:

 

"Tässä yhteydessä viimeiseksi nostaisin ennakoinnin merkityksen kaupunkilaisten hyvinvointiin. Tässä merkittäväksi tekijäksi nousee omaehtoinen varautuminen ja ennaltaehkäisy. Kaupungin tehtäväksi jää ikääntyvän tukeminen tarjoamalla aktivoivaa toimintaa, kulttuuria sekä liikunta- ja hyvinvointipalveluita ennenaikaisen vajaakun-toisuuden ja toimintakyvyn heikkenemisen estämiseksi."

 

 

Ikäihmisten palvelut Ikaalisissa

 

Ilolla voin aloitta sillä toteamuksella, että meillä on pääsääntöisesti asiat hyvin. Vanhuspalveluja on saatavilla monipuolisesti ja palveluntuottajat ovat kasvollisia, tuttuja luotettavia ihmisiä. Ikaalisissa tunnemme toisemme hyvin ja naapurin tai harrastekaverin apukin on yleensä lähellä. Jotta tilanne pysyisi tällaisena ja vielä entisestäänkin paranisi, asian eteen tulee työskennellä määrätietoisesti sekä tehdä yhteistyötä ja ennakoida tulevaisuuden muutoksia.

Kuten tiedämme ikääntyneiden määrä kasvaa ja eliniänodote pitenee, mikä tulee ottaa huomioon ennakoidessa ja varauduttaessa erityisryhmien turvallisen asumiseen ja hyvän elämän turvaamiseen jatkossa. Koko Suomen mittakaavassa suurimpaan osaan maata ei ole haettu avustusta välimuotoisille asunnoille viimeisen 15 vuoden aikana (YM raportti 2020). Toteankin, että välimuotoisen asumisen kehittäminen tulee olla päätösten keskiössä jatkossa. Nopeasti ajateltuna en löydä Ikaalisista tähän tarkoitukseen sopivaa rakennusta, joka saataisiin kustannustehokkaasti korjattua.

Mielestäni varsinkin ikäihmisten kannalta olisi tärkeää, että heillä olisi mahdollisuus valita itsemääräämisoikeuden perusteella palveluntuottaja. Hali ry:n lokakuussa 2020 tekemän kyselyn mukaan 64% katsoo, että palveluseteleitä pitäisi hyödyntää terveyspalveluissa enemmän. Palveluseteleiden tulisi koko maassa olla vaihtoehto tuloista riippumatta.

Varsinkin näin korona-aikaan on korostunut matalan kynnyksen avun ja vertaistuen tarve. Meillä Ikaalisissa on onneksi useita aktiivisia sote-, kansalais- ja eläkeläisjärjestöä, Säätiö ja seurakunta, jotka tarjoavat merkittävää apua sekä mahdollisuuksia työntekijöiden ja vapaaehtoisten voimin erilaisiin haasteellisiin elämäntilanteisiin. Näiden tahojen merkityksellistä työtä tulee kannusta ja tukea sekä panostaa kaupungin puolesta resursseihin, jotka auttavat sekä koordinoivat näiden tahojen ja kaupungin yhteistyötä. Myös vanhusneuvoston roolia päätöksissä tulee korostaa ja huolehtia siitä, että eri yhteisöt ovat vanhusneuvostossa kattavasti edustettuina. Sosten järjestöbarometrin mukaan Sote-järjestöt kanavoivat 500 000 vapaaehtoisten toimijan työtä, jonka kansantaloudellinen arvo on merkittävä.

Ikääntyneiden voimavara kaupungille tulee huomioida niin, että heidän osallisuus turvataan. Tämä edellyttää mm. helppokäyttöisen teknologian huomioimisen palveluiden kehittämisessä. Kaupungin tehtävä on huolehtia siitä, että sen sähköiset järjestelmät ovat esteettömiä ja helppokäyttöisiä. Tällaisia järjestelmiä voivat olla palveluohjaus, palvelusetelit, terveydenhuollon ajanvaraus, kaavoitus ja erilaiset asiakirjat kuten pöytäkirjat. Tässä digiloikassa korostuvat myös em. yhdistysten ja Säätiön apu ja tuki digineuvonnan osalta.

THL:n mukaan kansallinen tavoite on, että saisimme iäkkäinä asua kotona mahdollisimman pitkään ja saada sinne tarvitsemamme palvelut. Pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon turvaudutaan vasta, kun siihen on perustellut syyt eikä kotona asuminen onnistu intensiivisenkään kotihoidon turvin. Usein elämän viimeisinä vuosina tarvitaan ympärivuorokautista hoitoa ja meillä on tällä erää ja lähitulevaisuudessa riittävästi tehostetun palvelun paikkoja, rahoittajien näkökulmasta liikaakin. Hinta-aihiot tehostetussa asumispalvelussa ovat maksaja-asiakkaiden määrittelemiä palvelukokonaisuuksia. Lisä- tai vaihtoehtoinen tuotanto paikkakunnallamme ei tuo kustannussäästöjä. Näkemykseni mukaan meillä on kehitetty hyvin ja laadukkaasti kotipalveluita kaupungin ja yksityisten toimesta. Tätä kehitystyötä tulisi jatkaa ja taata välimuotoinen asuminen uusilla ratkaisuilla.

Tehostettu palveluasuminen ja sen laatu tulevat jatkossa olemaan läpinäkyvämpää kuin aiemmin. Esimerkiksi THL kerää iäkkäiden henkilöiden palveluja tuottavilta toimintayksiköiltä tietoja henkilöstömitoituksesta ja palveluiden laadusta. Tulevaisuudessa THL pyrkii antamaan keräämänsä tiedot mahdollisimman laajasti yhteiskunnan ja julkisen keskustelun käyttöön julkaisemalla osan kerätyistä tiedosta toimintayksikkötasoisena. Myös yksityiset yritykset ovat kehittäneet tehostetun palveluasumisen laatu- ja vaikuttavuusmittaristoja, jotka tekevät läpinäkyväksi tiedot yksiköiden laadusta ja vaikuttavuudesta. Meidän on seurattava tätä kehitystä ja kehitettävä jatkuvasti palveluiden laatua tästäkin näkökulmasta. Jatkossa näitä tutkimustietoja voi kenties seurata kuin hotellien pisteytystä. Palveluiden laatu on siis iso veto- tai työntövoimatekijä paikkakunnallemme.

Tässä yhteydessä viimeiseksi nostaisin ennakoinnin merkityksen kaupunkilaisten hyvinvointiin. Tässä merkittäväksi tekijäksi nousee omaehtoinen varautuminen ja ennaltaehkäisy. Kaupungin tehtäväksi jää ikääntyvän tukeminen tarjoamalla aktivoivaa toimintaa, kulttuuria sekä liikunta- ja hyvinvointipalveluita ennenaikaisen vajaakun-toisuuden ja toimintakyvyn heikkenemisen estämiseksi. Tässä korostuu yhteistyö eri yhdistysten ja Säätiön kanssa. Mielestäni tätä yhteistyötä tulee entisestään kehittää niin, että se olisi jatkossa hyvinvointisuunnitelmien ja -kertomusten keskiössä.

 

 

 

 

 

 

Vaalit lähestyy...lähestyy.. 13.6.2021 H-hetki?


Puolueet jäsenineen ovat hyörineet ja häärineet. Etsitään mahdollisia ja mahdottomia ehdokkaita. Tehdään vaaliohjelmia sekä kaikkea muuta mahdollista, mikä liittyy lähestyvien kuntavaalien onnistumiseen.

Tämä kaikki on toistunut jokaisessa kunnassa Suomenmaassa viime päivinä samoin myös kotikunnassani Ikaalisissa. Nyt ollaan loppusuoralla. Tiistaina 9.3. on jätettävä listat kunnan keskusvaalilautakunnalle, joten menossa on viimeinen ponnistus. Kuitenkin nyt, kun vaalit siirtyivät, on aikaa hankkia uusia ehdokkaita aina toukukuun neljänteen päivään saakka.

Toivotan Onnea matkaan jokaiselle mukaan lähtijälle puoluekannasta riippumatta. Tulette tekemään tärkeätä työtä, työtä kotikunnan kokonaisuuden parhaaksi yhdessä muiden kanssa. Työ tulee olemaan parhaimmillaan yhteispeliä ja onnistumisia yhdessä, Ikaalisten kotikuntamme hyväksi.

                
Ikaalisten kokoomusyhdistykset, Ikaalisten Kokoomus ja Kyrösjärven kokoomusnaiset valmistivat yhdessä ehdokkaiden kanssa vaaliohjelman, joka hyväksyttiin 3.3.2021 yhdistysten yhteisessä kokouksessa. Mielestäni ohjelma on erittäin hyvä pohja seuraavalle vaalikaudelle noudatettavaksi.
Meillä kokoomuksessa kaupungin tulevaisuutta rakennettaessa on kolme tärkeää tavoitetta, joista yhden haluan nostaa tässä esiin.

 

Toivolansaari on puhuttanut asukkaita noin kymmenen vuoden välein. Tänä päivänä kyseessä olevasta kohteesta on keskusteltu ja kirjoitettu ahkerasti niin lehtien palstoilla kuin somessa. Kuunnellessa ja lukiessa niitä, minulle on tullut ihan kirkas näkemys siitä, että me asukkaat olemme valmiit säilyttämään tuon aarteen tulevaisuudelle, lapsille ja lastenlapsille.  Olen iloinen siitä, että me kokoomuslaiset olimme valmiit laittamaan asian vaaliohjelmaamme.

Ilo olla kokoomuslainen Ikaalisissa.


Vaaliohjelman kolmannessa kohdassa tuodaan esiin Ikaalisten ainutlaatuinen luonnonkauneus, eikä ole unohdettu kulttuuria, joka juontaa juurensa aina WanhaanKauppalaan, sen uskomattomaan historiaan sekä meidän helmeemme Toivolansaareen. Meidän kaikkien on tehtävä työtä niin tulevien luottamushenkilöiden kuin meidän muidenkin  päästäksemme tavoitteeseen, että

 

vaaliohjelman kohta 3 toteutuu.

 

"Ikaalinen on Pirkanmaan suosituin luonto–, kulttuuri– ja järvimatkailukaupunki.


Ikaalisissa on upea luonto ja meillä on täällä hienoja retkeilykohteita ja vireitä kyliä. Uskomme kauniiseen kauppalaan ja Kyrösjärven ainutlaatuisuuteen. Ikaalisten on satsattava WanhanKauppalan, Toivolansaaren sekä Kyrösjärven markkinointiin vetovoimaisina matkailualueina kyliä unohtamatta. Ikaalisten poikkeuksellisen kauniista Wanhasta Kauppalasta ja sen upeista puistokujista ja rantapoluista on pidettävä tulevaisuudessakin hyvää huolta. Kokoomuksen mielestä Toivolansaaren aluetta on syytä kehittää kaupunkilaisten ja matkailijoiden virkistysalueena, ilman mahdollisuutta vakituiseen asuinrakentamiseen. Tervehdimme ilolla esimerkiksi selvitystä siirtolapuutarha-alueen sijoittamisesta Toivolansaareen."

 

Uudet luottamushenkilöt toteuttakaa toistenne hyviä ehdotuksia yhdessä. Menestys taotaan yhdessä ei yksin.

 

 

 

 

Toivolansaari

 

 

 

Kaverilta kuulin

 

Tämä kaverin kirjoitus löytyi Facebookista joku päivä sitten. Tuolloin oli pakkasta melko paljon ympäri maata. Pakkaseen tottumattomat automme ovat aivan hurja riski tuolla maanteillä. Miten saisimme nuo kulkuvälineemme oppimaan, että meillä Suomessa on aina silloin tällöin ihan oikea talvi, josta saamme nauttia. Pitäisi niiden palvella meitä myös pakkasaikana täydellisesti. Mutta aina ei käy niin kuin haaveillaan, vaan… kuulin kaverilta.

 

”Nyt kaverilta vain kuulin..

 

Oli keski-ikäinen nainen ja Renault Captur, joilla oli suunta kohti itää. Pakkasta oli -18- -23astetta ja matkaa 435km. Tuli Hauho, matka oli alussa. Captur alkoi oikutella ja ilmoitti Injection control & start and stop control / huollon merkkivalo. No ei hätää minullahan on huoltotakuu ajatteli nainen.

Siis Renaultilta takuu 2v, ei käy, sillä auto tuli juuri kaksivuotiaaksi, mutta onhan Atoy-auto. Eli eikun soitellen. Atoy-auton lady vastasi 28 min odottelun jälkeen: ”Hyvää päivää kuinka voin auttaa?

” Nainen kertoi haasteista ja totesi, että matka on vielä pitkä Lappeenrannan ja Joensuun puoliväliin. Atoy-auton lady: ”Oon Helsingissä enkä tiedä missä on Hauho, mutta jos auto kulkee aja Lappeenrantaan”. Nainen: "Lahti olisi lähempänä." Atoy: ”Jaa no meillä ei ole siellä huoltopistettä. Koeta nyt ajaa niin kauan kuin auto vie ja hinaajan tulo kestää sitten ainakin 4h”.

Nainen päätti jatkaa matkaa. Hän googlasi varoiksi lahtelaisen huoltofirman ja poikkesi koronakahveille.

Nainen soitti kyseiseen lahtelaiseen liikkeeseen ja kohtelias herra totesi, että älä tänne aja. ”Autoja tulee ovista ja ikkunoista, piha on täynnä.” No nainen kyseli mitä kannattaisi tehdä ja toinen käsi jo googletti lappeenrantalaista huoltofirmaa. Herra kertoi, että jos olet tauolla, käypä käynnistämässä auto ja anna sen lämmitellä iteksensä ainakin 15 min, ei se ainakaan pahaksi ole. Jos joudut kutsumaan paikalle hinausauton, sen tulo kestänee useita tunteja. Huolehti vielä, että onhan sinulla lämpimiä vaatteita mukana. Nainen huokasi ja ajatteli, että on on ja olisi sukset ja luistimet myös.

Kaffet oli juotu ja matka jatkui. Autosta nainen päätti soittaa lappeenrantalaiselle huoltoliikkeelle ja sieltähän kehotettiin odottamaan ensi viikkoon.

No niin, tämähän menee mielenkiintoiseksi huokasi hän ja soitti parikkalalaiseen huoltofirmaan. Ja ne sanat: ”Mie olen tiälä viiteen, jos tuut ennen sitä niin luen auton vikakoodit / ihmetellään sitten”.

Kummasti tuo piristi vaikka vikakoodit hehkuivat kojelaudalla, pakkasta riitti ja auto kuitenkin kulki.

Loppu hyvin, kaikki hyvin. Syötyään hyvin äitinsä tekemät herkulliset ruuat ja juotuaan hyvät kahvit, nainen nukahti nojatuoliin. Kirja tipahti lattialle ja mainittakoon, että tunnen tän naisen hyvin.              Hyvää viikonloppua!”

 

Tämän lukeminen aivan hengästytti ja jopa nauratti. Hetken kuluttua mietti, mitä jos se nainen olisin ollut minä jne…. Kaipa noiden autojen verenkierto on hieman heikko pakkasella ja niitäkin paleltaa. Voisin sanoa aika hauska seikkailu näin vain kuullen kaverilta.

Pirjo Berg kiitos, kun lainasit kirjoitustasi tänne.

Uutisia

Kulttuurista Hyvinvointia, Minun Ikaalinen
RSS