Perinnepuku iltapäivä 16.11.2008 tervetuliaspuhe

Pukeutumisen perinne  

                                            Ikatan Auditorio 16.11.2008

Tervehdyspuhe

 

Yhdessä ennemmän, on kalevalaisten naisten vuoden teema ja yksi kokoomusnaisten vuoden teemoista on, kulttuuritapahtumien järjestäminen yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Kokoomusnaiset että Kalevalaiset Naiset toimivat samassa naisverkostossa,Naisjärjestöjen Keskusliitossa, jossa on mukana yli 600 000 naista.

Naiset ovat perinteisesti suomalaisessa yhteiskunnassa olleet kulttuuriperinnön pääasiallisia säilyttäjiä sekä sukupolvelta toiselle siirtäjiä.Kuten tämä tilaisuus osoittaa, kansallispuku on sekä paikallista perinnettä,että kansallista kulttuuria ja näkyvää suomalaista juhlapukeutumista.

Naiset ovat säilyttäjiä, perinteen siirtäjiä ja myös käyttäjiä. Kulttuuripalvelujen aktiivisimmat käyttäjät ovat myös naisia.

Kulttuurin yhteiskunnallista merkitystä korostetaan harvoin, päinvastoin!

Kulttuuri on vuoropuhelua - yhdessä tekemistä ja kokemista. Yhdessä tekeminen, kuuluminen johonkin opettaa meidät huomioimaan toiset.Yhteisöllisyyden edistämistä kaivataan kipeästi tänä päivänä, vastapainona yksilöllisyyttä korostavalle yhteiskunnalliselle ilmapiirille.

Meidän on hyvä tuntea juuremme ja kehittää itseämme kulttuurin voimalla. Kulttuuri edesauttaa niin henkistä kuin fyysistä hyvinvointiamme. Sillä on merkitystä elämänlaadullemme. Saamme elämäämme kauneutta ja luovaa ajattelua, tasapainoa ja rentoutumista.Nautimme hyppäämällä pois arjen oravanpyörästä: harrastukset, kirja, taidenäyttely, konsertti, kesäteatteri, yhdessä tekeminen jne... Luettelo on loputon.

Tämä tapahtuma on osa Wanhan Kauppalan 150-vuotis juhlavuotta, jota kaupunki on juhlistanut monin tavoin.

Nauttikaamme kansallispuvuista,perinnepuvuista ja niiden tulosta tähän päivään.

Jokainen nainen haluaa myös pukeutumisellaan osoittaa, että naiseus on ilo ja vahvuus.

 

PERINNE ELÄÄ MEISSÄ, SINUSSA JA MINUSSA

 

Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi tähän tilaisuuteen.