Kirjoitus PS-lehteen 21.10.2008

Ikaalinen on ihmisenkokoinen paikka asua ja yrittää - pidetään siitä huolta


Ikaalisten kaupunki on selvityksissä koettu yrittäjäystävälliseksi kaupungiksi. Toivon, että pystymme jatkossakin takaamaan toiminnan edellytykset aloittaville, kehittyville ja kasvaville yrityksille. Mm. kaupungin maanhankinnan ja kaavoituksen avulla tuetaan yritysten toimintaedellytyksiä.

Yritykset voivat yhteistyössä kaupungin kanssa edistää myös Ikaalisten julkisuuskuvaa. Esimerkiksi Nummenrinteen kauppakeskus Kaksrivinen elävöittää Ikaalista erikoiskaupan ja palvelujen osalta. Näin Ikaalisten keskusta tulee myös lähemmäksi 3-tiellä kulkevaa matkailijaa.

Kaupunki voi tukea yritysten toimintaa paikkakunnalla kilpailuttamalla hankinnat niin, että myös paikalliset yritykset voivat tarjota tuotteitaan ja palveluitaan. Tämä voi tapahtua esimerkiksi pilkkomalla tarjouspyyntö pienempiin osiin, jolloin pienempikin yritys pystyy vastaamaan siihen. Kaupungin hankintapolitiikka on osa elinkeinopolitiikkaa. Lähes kaikkia päätöksiä tehtäessä on hyvä ottaa huomioon päätösvaihtoehtojen yritysvaikutukset.

Kaupungin ei tarvitse järjestää kaikkia palveluita kuntalaisille itse. Osaavat yritykset pystyvät tarjoamaan laadukkaita ja kilpailukykyisiä vaihtoehtoisia palveluita kuntalaisten tarpeisiin.

Yrittäjämäinen asenne luodaan jo peruskoulussa. Ikaalisten kouluissa tulisi lisätä yrittäjyyskasvatusta eri tavoin. Yrittäjyys voi tulla esiin lähes kaikissa oppiaineissa tai yrittäjyysprojekteissa. Ammatillisissa oppilaitoksissamme tätä jo toteutetaan mm. harjoitusyritys- ja osuuskuntatoimintana. Yrittäjyydestä kiinnostuneille ja alkaville yrityksille on hyvä olla tarjolla myös hautomotoimintaa yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Nuoret ovat onneksi tänä päivänä kiinnostuneita yrittäjyydestä - kiinnostukseen pitää vastata.
Aikkari ja maakuntakorkeakoulu tarjoavat yrityksille uusia, kiinnostavia mahdollisuuksia yhteistyöhön ja koulutukseen. Toivottavasti täällä jatkossakin huolehditaan, että yrittäjille on tarjolla heidän tarvitsemaansa koulutusta.

Vuokko-Liisa Nuottajärvi - kerran yrittäjä, aina yrittäjä