Mietteitä Paras-hankkeesta ja kuntaliitos-selvityksestä

4.10.2007

Mietteitä Paras-hankkeesta ja kuntaliitos-selvityksestä

 

Eduskunnan säätämä laki kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta, sekä asiaan liittyvät muut lait, astui voimaan kevään kynnyksellä ja kuten nimikin kertoo kyseessä on uudistuspolitiikka, jolla haetaan uusia mahdollisuuksia ja vahvuuksia.

Meidän on ajoissa pystyttävä vastamaan huomisen tarpeisiin.

Nyt on toimenpiteiden aika.

Tämä samanaikaisesti koko maassa toteutettava uudistus antaa sille aivan erinomaiset lähtökohdat.

Teimme sote-yhteistyö sopimuksen Parkanon ja Kihniön kanssa ja kuntaparisopimuksen Parkanon kanssa.

Asukasluku ei täytä lain velvoitetta, koetimme kuitenkin pyrkiä siihen.

Mielestäni tässä kohdassa oli aivan luontevaa , että teemme myös kuntaliitos-selvityksen Sen kunnan kanssa , joka on halukas siihen.

Hämeenkyrö on toki luonteva kumppani , mutta jos siellä ei ole valmiuksia uudistuksiin, niin pitääkö meidänkin pitäytyä vanhaan malliin tai oikeastaan jämähtää paikalleen.

Tässä kohdassa voisi todeta: ehkä asiat riitelee, ei kuitenkaan ihmiset.

Kuntaliitos asiaa on valmisteltava tarkoin. Virkamiehet ovat oman alansa asiantuntijoita ja valmistelevat asiat. Näissä käytännön teknisissä  asioissa heitä kannattaa tarkkaan kuunnella.

Kuitenkin tälläisestä uudistuksesta voivat päättää vain luottamusmiehet.

Meidän täytyy muistaa,että elämää on tämän jälkeenkin ollaanpa sitten yhtä, kahta, tai kolmea kuntaa tai samaa seutukuntaa.

Siltoja ei kannata polttaa , sillä ne todelliset haasteet ovat ihan oikeasti edessä.

Meidän lähtökohtana on Tampereen läheisyys ja kauimpana sieltä oleva alue ei kasva.

Kuntatalous tulee tiukkenemaan kaikissa tapauksissa ja erilaiset tarpeet tulevat kasvamaan, suurten ikäluokkien eläköityminen tuo tullessaan työvoimatarpeen ja tuosta suoraan verrannollinen on seuraava, hoivan tarve.

Esimerkiksi vuonna 2020 tarvitaan peruspalveluissa 200000 työpaikkaa. Me vanhat ja meitä on silloin paljon tarvitsemme hoivaa ja hoitavia käsiä.

Vielä asia , jota olen miettinyt; mikäli kumppanimme olisi ison kaupungin lähiö, niin siellä asialista olisi aivan toinen kuin meillä, slummiutumisen ja syrjäytymisen estäminen,asuntopolitiikka , päivähoidon rakentaminen jne....

Meidän asialistallamme on maaseutuelinkeinot, koulutus, harvaanasutut alueet ja ikääntyvän väestön hoito ja hoiva.

Kunnan ja myös valtion yhteinen tehtävä on luoda hyvän elämän edellytykset asukkaille ja nämä puitelain antamat eri mahdollisuudet ovat vain keinoja päästä tähän tärkeään päämäärään.

Luottamushenkilöiden valinnanvapauteen liittyy vastuu uudistuksen todellisista tuloksista.

Toivomalla emme saavuta mitään vaan asiat tapahtuu tekemällä.