Puhe Naisten Päivänä 8.3.2008

 

8.3.2008

Kansainvälinen Naistenpäivä

 

Kaikkialla maailmassa naisjärjestöt viettävät tänään naistenpäivää. YK:ssa vietetään sitä myös ja monissa maissa kansainvälinen naistenpäivä on pyhäpäivä.

Kaikilla mantereilla naiset kokoontuvat viettämään omaa päiväänsä - etnisin, kiellellisin, kulttuurisin, taloudellisin ja poliittisin taustoin. He tietävät , että 90-vuotta on kestänyt taistelua , näin voi sanoa, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden , rauhan ja kehityksen puolesta.

Tämä päivä on kertomus ihan tavallisista naisista, jotka ovat luoneet historiaa.

Tämä päivä liittyy vuosisatoja kestäneeseen taisteluun naisten oikeudesta osallistua yhteiskuntaelämään tasavertaisesti miesten kanssa.

Antiikin ajan Kreikassa Lysistrate johti naisten seksilakkoa , jonka tarkoitus oli saada miehet lopettamaan sotiminen. Monia, monia muita naisten toimeenpanemia tapahtumia ympäri maailmaa vuosisatojen ajan.

Kampanja naisten oikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi sai laajan ja vahvan tuen , kun sitä YK:ssa käsiteltiin .

1945 allekirjoitettiin YK:n peruskirja ja se oli ensimmäinen kansainvälinen sopimus, jossa naisten ja miesten yhtäläiset oikeudet tunnustettiin perusihmisoikeudeksi..

Tänään Yk:n toiminnan pääperiaatteena on se , että kaikein vaikeimmille sosiaalisille, taloudellisille ja poliittisille ongelmille ei voida löytää pysyviä ratkaisuja, ellei naisilla ole täysiä osallistumismahdollisuuksia ja enemmän vaikutusvaltaa.

Naisia tarvittiin antiikin aikana ja naisia tarvitaan tänäpäivänä.

Tiedämme sen ja siksi toimimme jatkuvasti .