Yhteistyö ja vuoropuhelu

 

Vuoropuhelun asukkaiden, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken tulee olla avointa ja välitöntä.

Kuntien välistä yhteistyötä tulee lisätä ja seutukuntaa kehittää. Emme pärjää yksin kiristyvässä kuntataloudessa.