Elinkeinoelämä ja peruspalvelut

Yrittäjätaustani vuoksi arvostan toimivaa elinkeinoelämää, joka on kunnan hyvinvoinnin perusta ja jonka toimintaedellytykset tulee turvata.

 

Yrittäjien ja kunnan vuoropuhelu on tärkeää.

 

Kuntalaisille tulee taata riittävät ja laadukkaat peruspalvelut joko kunnan itse tuottamana tai ostopalveluna. Palvelujen saatavuus on tärkeää, ei se kuka ne tuottaa.

Yhteistyötä palvelujen kehittämisessä on tehtävä yli kuntarajojen.

 

       Oikeat palvelut, oikeaan aikaan, oikeasta paikasta.