Vastauksia Kehitysvammaisten Tuki ry:n kysymyksiin

1. Miten omaishoidon tuen tasapuolisuus tulisi toteuttaa ja onko tuen nostamiselle mielestäsi tarvetta?

Omaishoito on yleensä paras ja inhimillisin ratkaisu. Se on myös edullisin vaihtoehto kunnalle. Omaishoito on ymmärrettävästi raskasta, joten omaishoitajan vapaapäivistä ja muusta tuesta ja virkistyksestä tulee huolehtia tasapuolisesti. Tuki on tällä hetkellä melko vaatimatonta, ja sitä olisi tarpeen nostaa mahdollisuuksien mukaan.


2. Avopalvelujen siirtyessä kunnille vuoden alusta, miten Erityishuolto-ohjelmat (EHO) on tarkoitus tehdä ja toteuttaa käytännössä?

Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tuottamien avopalvelujen järjestäminen siirretään 1.1.2009 alkaen Ikaalisten kaupungille. Ikaalisissa toimii toimintakeskus Kamraatinkulma, Ikaalisten ryhmäkoti ja Ikaalisten tukiasunnot. Nämä tulevat toimimaan samalla tavoin kuin aikaisemminkin. Erityishuolto-ohjelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen edunvalvojansa tai muun huoltajan sekä sosiaalilautakunnan kanssa. Siihen kirjataan kaikki Kehitysvammalain nojalla järjestettävät palvelut. Yksilöllinen EHO antaa oikeussuojaa yksittäiselle kehitysvammaiselle henkilölle.


3. Kuinka järjestäisit kehityisvammaisen itsenäistyvän nuoren tuetun asumisen?

Kehitysvammaisten nuorten asuminen tulisi parhaimmillaan järjestää tavallisessa asuinympäristössä. Asunnon tulisi olla esteetön ja hyvin toimiva, ja tarvittavien palvelujen helposti tuotavissa siihen. Asumisratkaisut voivat olla esimerkiksi ryhmäkoteja tai yksittäisiä asuntoja, joihin on saatavissa riittävää tukea asumiseen. Nuorten kohdalla on tärkeää, että perhe, josta hän on irtaantumassa, on riittävän lähellä.


Ikaalinen on ihmisenkokoinen paikka asua - myös kehitysvammaiselle - pidetään siitä huolta!