Yhdyskuntasuunnittelu ja kunnallistekniikka

Yhdyskuntasuunnittelun päätöksenteossa ja toteutuksessa on huomioitava ympäristöasiat. Hyvä yhdyskuntasuunnittelu estää ongelmien syntyä sekä lisää asukkaiden aktiivisuutta ja omatoimisuutta.

Kunnallistekniikka on lähellä jokaista asukasta päivittäin, joten sen on oltava hyvin toimivaa. Teiden ja katujen kunnossapito on tärkeä arkipäivän asia.

Kuntamme tarvitsee ehdottomasti kaavoitusarkkitehdin. Olemme erityislaatuinen sanoisinko ainutlaatuinen maaseutukaupunki Suomessa. Sen erityislaatu tulisi aina huomioida.