Kokoomusnaisten Tahtoteesit

 

Kadut ja kodit turvallisiksi. Kotikunnassa on oltava turvallista asua ja elää. Tarvitsemme katuvalot kuntoon, parannusta päihdehuoltoon ja perheväkivaltaa vastaan oman toimintaohjelman. Koti on oltava jokaisella. 

Jokainen perhe on erilainen. Perhepalvelujen monipuolisuus kuvastaa asukkaiden erilaisia tarpeita. Haluamme päiväkotien rinnalle perhepuistoja, avoimia päiväkoteja, kerhoja ja perhepäivähoitoa.

Ei aina laitokseen. Vanhukset voivat paljon paremmin, jos koti on laitosvuoteen sijasta palvelutaloissa, ryhmäasunnoissa ja senioritaloissa. Tarvitsemme joka kuntaan terveyden edistämisen ohjelman, jonka tavoitteina on kannustaa terveellisiin tapoihin ja kaventaa terveyseroja.

Palveluseteleillä pitkälle. Ihmisillä on oltava oikeus asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotipalvelut tukevat itsenäistä elämää, joten niiden saatavuutta on parannettava esimerkiksi palvelusetelit käyttöönottamalla.

Omaishoitajista pidettävä huolta. Palvelusetelimalli on tärkeä apu myös omaishoidon tuki- ja lomajärjestelmien kehittämisessä.

Mielenterveyspalvelut kuntoon. Jokaisen elämässä voi tulla aika, jolloin henkiset voimavarat loppuvat. Apua on silloin saatava ajoissa ja riittävästi. Tukemalla avun tarvitsijaa vähennämme lasten ja nuorten syrjäytymistä.

Oppilaille ja opettajille paremmat oltavat. Kouluterveydenhuoltoon on panostettava riittävästi ja psykologipalvelut on taattava jokaiselle avuntarvitsijalle nopeasti. Riittävän pienet opetusryhmät takaavat, että luokassa viihtyvät niin oppilaat kuin opettajat.

Peruskoulu on elämän kivijalka, se on pidettävä kunnossa. Koulujen remontoinnissa ei saa säästää, kuten ei myöskään kouluruokailussa. Viihtyisä ja turvallinen kouluympäristö auttaa jaksamaan. Kerhotoiminta elpymään!

Monipuolisuus on valttia -koulussakin. Yksityinen koulu on positiivinen lisä ja vaihtoehto valikoimaan. Kokoomusnaiset haluavat lisää miehiä opettajiksi ja naisia rehtoreiksi!

Keräyspisteet kuntoon. Kierrätystä on helpotettava lisäämällä keräyspisteitä. Investointi energiatehokkuuteen ja ympäristöstä huolehtimiseen on elintärkeä ekoteko, sillä lapsillamme on oikeus puhtaaseen kuntaan.

Ammattilaisia on arvostettava. Perusteettomista pätkätöistä on päästävä irti perustamalla kuntiin esimerkiksi vakituisten sijaisten ryhmiä. Lähes 80 prosenttia kuntien noin 400 000 työntekijästä on naisia: naisille on löydyttävä tie uralla eteenpäin. Lisää naisia kunnanjohtajiksi ja johtoryhmiin!

Joukkoliikenteelle kaistaa ja kevytväylää pyörille. Fiksu kunta on suunniteltu ihmistä varten: koti, työ, palvelut ja harrastukset löytyvät sieltä mistä ihmiset. Autot piiloon parkkihalliin, lisää laatua joukkoliikenteeseen ja latua polkupyörille. Tässä resepti myös ilmastotalkoisiin!

Annetaan kulttuurin kukoistaa. Rikas, monipuolinen ja omaleimainen taide sekä kulttuurielämä vahvistavat ja kehittävät koko yhteiskuntaa. Kirjastojen, taidekasvatuksen ja kulttuurilaitosten tulee olla kunnan hyvän huolenpidon ja taloudellisen tuen kohteena.

Suvaitsevaisuus on meille arvo. Erilaisten kulttuureiden kohtaamista on rohkaistava. Haluamme maahanmuuttajille lisää kielikoulutusta - pelkkä peruskurssi ei riitä. Tahdomme kuntien maahanmuuttopoliittisiin ohjelmiin vahvan otteen kulttuurista.

Voimaa yhteisöstä! Yhteisöllisyys kasvaa yhteisissä kerho- ja harrastustiloissa, talkoissa ja järjestötoiminnassa, jotka tarvitsevat tukea kunnalta. Päätöksentekoon haluamme tasaparin naisia ja miehiä.