Mahdollisuuksien maailma 2014-2015 Kokoomusnaiset

Mahdollisuuksien maailma 2014-2015

Kokoomuksen Naisten Liiton poliittinen asiakirja. Hyväksytty edustajakokouksessa 17.11.2013.

 

Johdanto

 

Kokoomusnaisten tavoitteena on tasa-arvoinen, kannustava ja välittävä yhteiskunta, jossa jokaisella on mahdollisuus onnistua ja toteuttaa itseään. Kokoomusnaisten mahdollisuuksien maailmassa jokainen kantaa ensisijaisesti vastuuta itsestään ja läheisistään, mutta yhteiskunnan tulee olla riittävän vahva huolehtimaan niistä, jotka eivät siihen itse pysty. Tasa-arvoinen yhteiskunta huolehtii siitä, että jokaisella on mahdollisimman yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja kehittää itseään.

Kokoomusnaisten politiikan perustana ovat kokoomuslaiset arvot: vapaus, vastuu ja demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen. Kokoomusnaiset uskoo ihmisen omiin kykyihin ja haluun ottaa vastuuta omasta elämästä. Vapaus vaikuttaa omaan elämäänsä kuuluu jokaisen oikeuksiin, mutta sen mukana tulee myös vastuu omista valinnoista. Mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon on oikeudenmukaisen yhteiskunnan ja luotettavan poliittisen päätöksenteon edellytys.

Mahdollisuuksien tasa-arvo tarkoittaa Kokoomusnaisille sitä, että jokaiselle on turvattava mahdollisuus kehittää itseään kykyjensä mukaan. Suvaitsevaisuus on tasa-arvon toteutumisen elinehto, sillä ennakkoluulojen on tapana muuttua haluksi kaventaa toisten mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja tehdä omaa elämää koskevia valintoja. Sivistyneessä yhteiskunnassa arvostetaan erilaisuutta ja osataan asettua toisten ihmisten asemaan. Kannustavassa yhteiskunnassa koulutus, työnteko, yrittäminen ja yritteliäisyys kannattaa aina. Välittäminen on vastuun kantamista itsestä ja toisista.

Kokoomusnaiset haluaa tehdä uusia avauksia, ratkoa yhteisiä ongelmia ja löytää niihin ratkaisuja yhteistyössä muiden kanssa.

 

Työuria on pidennettävä alusta, keskeltä ja lopusta. Vähän töitä on enemmän kuin ei töitä lainkaan.

Yrittäminen kannattaa aina – silloinkin, kun epäonnistuu.

Jokanaisella on oma pankkitili ja omat tulot. Jokamiehelle on tuttu aamupuuro ja iltasatu.

Syrjäytymisen kierre on katkaistava. Koulutuksella elämän eväät kuntoon.

Ihmiset elävät pidempään terveinä. Kuntoutuksella elämä uusille urille.

Lähisuhdeväkivallan synkälle tarinalle on kirjoitettava viimeinen luku. On aika puhua ja toimia.

Kuluttaja säästää ja säilyttää ympäristöä. Arjen teot osana ympäristöfiksua tekemistä.

Eurooppa on yhteinen kotimaa. Koko maailma yhteinen rintama.


mahdollisuuksienmaailma2014_2015_tulostettava_versio.pdf