Hyvä arki

 

Hyvässä arjessa on sielun ja ruumiin ravintoa - tarkoittaen hyviä ja monipuolisia kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluja, jotka edistävät asukkaiden hyvinvointia, niin psyykkistä kuin fyysistä terveyttä.

Hyvä arki on sitä, että on hyvä olla, hyvä elää ja hyvä asua tasapainossa itsensä ja ympäristönsä kanssa.

Hyvän arjen takaavat riittävät ja laadukkaat peruspalvelut.

Hyvässä arjessa on turvallinen elinympäristö sekä välittävä ja yhteistöllinen ilmapiiri.